Суб'єкт підвищення кваліфікації

Які можливості має вчитель для підвищення кваліфікації у 2020 році – роз’яснення МОН

ТОВ "Академія цифрового розвитку" є суб’єктом підвищення кваліфікації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800

Інформація про суб'єкта:

  • ТОВ "Академія цифрового розвитку"

  • Ідентифікаційний код юридичної особи: 43109490

  • Код КВЕД: 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. (основний)

  • Освітні програми опубліковані на сайті (розділ "Програми курсів")

  • За результатами проходження підвищення кваліфікації видається документ: сертифікат

  • Сертифікат містить: повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації, тему, обсяг підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка підвищила кваліфікацію, опис досягнутих результатів навчання, дату видачі та обліковий запис документа, найменування посади, прізвище, ініціали особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її підпис

  • Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на вебсайті й містить реєстр (розділ "Результати навчання")